За интерференцията при кабелите

За интерференцията при кабелите

Винаги се старайте да държите различните видове кабели на разстояние едни от други поне 30 см и да се пресичат перпендикулярно. Типовете кабели биват:

микрофонни

line-кабели (от инструменти, пултове, СD и др.)

следусилвателни

захранващи

Как да избегнем микрофонията:

1. Преместете микрофоните по-близо до звукоизточниците

2. Преместете високоговорителите по-долече от микрофоните

3. Преместете високоговорителите по-близо до слушателите

4. Намалете броят на "отворените" микрофони

5. Използвайте насочени микрофони и високоговорители

6. Премахнете акустичните отражения близо до микрофоните

7. Намалете стайната реверберация чрез акустична обработка на помещението

8. Използвайте еквалайзер, за да намалите усилването на проблемните честоти