Звукоизолация

Важно е да се прави разлика между звукоизолация и акустична обработка на помещение. Много често хората бъркат тези понятия, а още по-често подценяват или напълно забравят за акустиката на помещението.

Звукоизолация

Целта на звукоизолацията е отделяне на вътрешната акустична среда от външната такава. Тя е необходима за взаимен комфорт на двете зайнтересовани страни - външната и вътрешната. Би трябвало да се водим от правилото, че ако не искаме да ни се шуми и ние не трябва да шумим. Но ние всички знаем, че това е невъзможно в забързаното ежедневие на модерния свят. Затова единственото ни решение остава звукоизолацията.

Когато създаден звук, независимо дали отвън или отвътре достигне границите на помещението, част от неговата енергия се отразява и се връща в същото пространство, част се превръща в топлина, а една друга част преминава стената и продължава своето разпространение отвъд нея. Нашата задача е да намалим количеството именно на тази последна преминала звукова енергия. Най-добрият и може би единствен правилен начин за звукоизолация е т.нар. техника "кутия в кутия". Полагането на частична изолация по стени, тавани или подове е неефективна и неуместна идея. Звукът е движение на въздуха, т.е. от където минава въздух, минава и звук. Често се пренебрегват уплътнения на врати и прозорци, канали за електрическата, телефонна, телевизионна или др. мрежа, вентилацията и т.н. Освен по въздух, звукът се разпространява и в структурата на твърдите тела. Това предполага недопускането на твърди връзки между шумоизточници и конструкцията на желаната тиха зона, например вибрации от домакински или промишлени електроуреди и съоражения. За ефективна "кутия в кутия" също трябва да се избягват твърдите връзки.

Така това, което можем да направим е да повдигнем под на плаваща конструкция, или просто казано високоплътна минерална вата, върху която се поставя основата за желания под, било той плочки, паркет или нещо друго. Разбира се покрай стените не трябва да има твърди връзки, но се поставят изолиращи подложки. Стените от своя страна се обшиват от най-често гипс-картон, зад който плътно се полага минерална вата с значително по-малка платност. Както казахме, не трябва да има непокрити пространства и твърди връзки. И тук се използват изолиращи подложки, например гумена лента. Изолацията на вратите и около тях е най-трудна. В повечето случаи ще бъдем принудени да използваме просто добре пасваща и уплатнена, възможно по-тежка врата, но за наистина добри резултати препоръчителни са двойните врати. Същото се отнася и за прозорците. Естествено, липсата на такива е силно препоръчителна за места, където добрата акустика е важна. Трудно се постига добра шумоизолация и акустичен комфорт в помещения с външни прозорци. За съжаление, често за домашни кина, студия и други се реконструират помещения с външни прозорци, които затрудняват акустичната обработка. Вярно е, че дневната светлина допринася за уюта на помещението, но всичко е въпрос на цели и предпочитания. Например, при избора дали една класна стая да баде с или без прозорци се прави компромис между шума от съседния строеж и булевард, възпрепятстващ декодирането и средоточаването на учениците и липсата на слънчева светлина, дестваща тонизиращо и успокояваща за очите, в сравнение с изкуствената. Но както знаем, класни стаи без прозорци са рядкост.

Като завършек на изолационната обработка в нашата стая, можем да използваме различни видове окачени тавани. Въпреки, че изолацията от ударен шум е по-ефективна, когато е на пода на съседите отгоре, окачения таван ще допринесе за частичната изолация на помещението, отделяйки го напълно и завършвайки проекта "кутия в кутия". Наличието на изолационни подложки и минерална вата се подразбира. Както казахме, дори около кабелите на контактите и лампите трябва да се оплътни добре, за да се избегнат въздушни мостове. 

Акустика

Понякога звукоизолацията помага при абсорбирането на ниските честоти в стаята, но смислово тя е различно нещо от акустичната обработка на помещението. Задачата на акустичната обработка е постигането на три основни и важни характеристики - подходящо време на реверберация, равномерна честотна характеристика и равномерно ниво на звуковото поле в цялото помещение. Тези цели се постигат чрез звукоабсорбация и дифузия на звуковите вълни. Изграждането на добра акустична среда е значително по-трудоемко начинание от стандартната звукоизолация. Причина за това е най-вече големият избор на решения, възможности за различни материали, конструкции, местоположение, количество и т.н. Докато логичният избор за звукоизолация на почти всяко помещение остава системата "кутия в кутия", то при акустичната обработка от огромно значение са размерите, формата и възможностите на интериора и екстериора. Трудно, дори невъзможно /или ако е възможно, то би било неправилно/ е да се даде универсална рецепта за акустична обработка. Най-често звукоабсорбация се осъществява чрез различни видове и дебелини минерална вата, но и някои дифузори също причиняват значително затихване на звука. Съществуват резонаторни, мембранни или порести абсорбатори на звук. Съществуват и комбинации между тях. Общо взето всичко зависи от конкретния случай и желаните цели. Всяко помещение, в зависимост от архитектурните си размери и форма поддържа набор от резонансни честоти, наречени стайни моди. Тези честоти и хармоничните им създават стоящи вълни в помещението, които повдигат дадени честоти на определено място и анулират други на друго място. Така, освен неравномерност в амплитудно-честотната характеристика, в помещението се образуват зони със силно и слабо звуково налягане. Отражения от различни повърхности също допринасят за този негативен ефект. Така например при необработена зала с балкон, отраженията от челото на балкона ще създадат т.нар. "гребенов ефект", ще "изядат" дадени честоти, ще увеличат други и ще предизвикат значителна разлика в звуковото ниво пред балкона и под /далеч пред/ балкона.

Да не забравяме една друга много важна характеристика на добрата акустика, а именно ранните отражения. Това са всички звукови вълни, които пристигат при слушателя до 40-50ms след директният звук. Някои от тях могат да бъдат полезни за декодирането за речта, а други могат значително да пречат на тази цел. Времето и амплитудата на ранните отражения е много важна за звукоусещането и комфорта в дадено помещение.

Трябва да се знае, че понижената разбираемост на звуковата информация, високия процент загуби на съгласни, лошите ранни отражения, неправилната и неравномерна реверберация, и други фактори на недобрата акустична среда предизвикват засилена мозъчна дейност по декодирането на звуковата информация. А това от своя страна се отразява във фактори като главоболие, умора, изнервеност, разсеяност и др. Тези факти са много важни и за съжаление силно пренебрегвани в ученическите и студенски класни стаи и зали. Там където цялодневно се преподава информация, би било редно да се работи върху акустичния комфорт, което ще повиши значително капацитета на проподаватели и слушатели. 

Нискочестотните неравномерности, сравнително големите дебелини и тегло на видовете дифузори и абсорбери са други препятствия на пътя към добрата акустична среда. Както и при звукоизолацията така и при звукоабсорбацията и дифузията добрият ефект е за сметка на не малко обемно пространство, а при "по-груби" акустици и на некрасив интериор.

Естествено, темата за акустичната обработка е много обширна, но целта на тази статия е да покаже, че разликата между звукоизолация и акустика е значителна. Те не трябва да се бъркат или да се приемат като едно и също нещо. Дори да са свързани, те си остават различни процедури с различни принципи и техники